image

Åpningstider


DET AKADEMISKE KVARTER


BESØKSADDRESSE
OLAV KYRRES GATE
5015 BERGEN
POSTADDRESSE
POSTBOKS 1822 HÅKONSGATEN
5086 BERGEN

Copyright © 2020 Studentkulturhuset i Bergen AS (org. nr. 973 199 986 MVA) - ❤️ fra IT-gruppen